A VILLAMOS HÁLÓZATOK KÖRNYEZETÉNEK TISZTÁNTARTÁSA

A Vilkor Kft. értesíti Fonyód Város ingatlantulajdonosait, hogy a település bel- és külterületein a villamoshálózatok nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztítását megkezdi, legkésőbb 2021. április 12-én.

A munka várható időtartama: 2021. április 12. – 2021. május 12. között.

A biztonsági övezetben lévő növényzetet a tulajdonosnak kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy az ne közelítse meg a veszélyzóna határát.
A Vilkor Kft. kéri,h ogy az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A kül-, és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak és tegyék meg a szükséges intézkedéseket!

Amennyiben az ingatlantulajdonos ezen értesítés megjelenésétől számított 15 napon belül nem jelenti be az E.ON Dél-dunántúli Ármahálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Dél-dunántúli Ármahálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó – azaz a VILKOR Kft. jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai, valamint a vonatkozó rendeletben foglalt távolságok betartásával elvégezni.

A teljes cikk az alábbi linken olvasható: >>VILKORKFT<<